ZŠ Postupimská 37

040 22 Košice

tel.: +421 55 7999 897-9
fax: +421 55 7999 897
zspostupimska@gmail.com

Už 30 rokov robíme z chlapcov mužov a z dievčat ženy.
pohľadnica školy
pohľadnica školy

Novinky

Nevyučovací deň pre žiakov 1. - 4. ročníka
štvrtok 27. 10. 2016
Otvorenie školského roka 2016/2017
5. september 2016
Európsky týždeň športu
10. - 17. september 2016
Zobraziť archív noviniek
Partneri školy:
Web stránky: RED FLOWER s.r.o.
© Základná škola Postupimská 37