ZŠ Postupimská 37

040 22 Košice

tel.: +421 55 7999 897-9
fax: +421 55 7999 897
zspostupimska@gmail.com

Už 33 rokov robíme z chlapcov mužov a z dievčat ženy.
pohľadnica školy
pohľadnica školy

Novinky

Detská vedecká konferencia
streda 30. máj 2018
ZRPŠ - 2 % dane
tlačivo
Duálne vzdelávanie
informácie pre žiakov 8. a 9. ročníka
Zobraziť archív noviniek
Partneri školy:
Web stránky: RED FLOWER s.r.o.
© Základná škola Postupimská 37